Huisartspraktijk De Wilde
Apeldoorn

De praktijk

 

Praktijkfolder.pdf (314.34KB)
Praktijkfolder.pdf (314.34KB)

Openingstijden

De praktijk is elke werkdag open van 08:00u tot 17:00u, behalve op dinsdagmiddag. In verband met schoonmaakwerkzaamheden is de praktijk dan na 12:30u gesloten.

Spoedgevallen

Wanneer u dringend medische hulp nodig heeft, kunt u gebruik maken van het spoednummer: 055 – 366 5803 (toets 1) of 06 440 777 74. Bel dit nummer slechts in dringende gevallen. Het keuzemenu van de telefoon geeft u aan welk nummer te toetsen bij niet spoedeisende situaties.

Bel bij een levensbedreigende situatie 112!

Telefonische bereikbaarheid

U kunt elke werkdag bellen tussen 8:00u en 10:30u en tussen 13:30u en 15:00u (niet op dinsdagmiddag) voor het stellen van vragen, voor het maken van een afspraak en voor het opvragen van (bloed)uitslagen.

De assistente zal bij het maken van afspraken vragen naar de reden van komst. Zij is hiervoor opgeleid en heeft beroepsgeheim. Voor een afspraak reserveren wij 10 minuten. Als u aangeeft meer tijd nodig te hebben zal de assistente daar rekening mee houden. U kunt dan zo nodig een dubbele afspraak maken. Laat bij verhindering altijd weten dat u niet komt.

Telefonisch spreekuur

De huisarts heeft iedere werkdag (behalve dinsdag) telefonisch spreekuur van 13:00u tot 13:30u. U kunt dan de praktijk bellen en een 2 toetsen. U wordt dan doorverbonden met de huisarts. Belt u a.u.b. voor korte inhoudelijke vragen; indien u de huisarts uitgebreider wilt spreken, belt u dan de assistente voor het maken van een afspraak. Zo krijgen andere patiënten ook de gelegenheid om de huisarts te spreken.

Herhaalreceptuur

Herhaalreceptuur kan worden aangevraagd via de receptenlijn: 055 – 366 5803 toets 3. Bestel tijdig uw herhaalmedicatie. Herhaalmedicatie ligt 2 werkdagen later klaar bij de apotheek.

Aanvraag huisbezoek

Omdat er op de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling is het altijd beter om naar de praktijk te komen. Indien u daar niet toe in staat bent, kunt u een visite aanvragen. Visites zijn alleen mogelijk indien u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen. Belt u a.u.b. voor 10:00u voor het aanvragen van een huisbezoek voor diezelfde dag. De assistente zal vragen naar de reden van uw aanvraag. 

E-mailen
Bellen